Author Archives:

Hur ska bygglovsritningar se ut?


sitpl

Rekommendationerna för utformningen av bygglovshandlingar skiljer sig mellan olika kommuner. l grund och botten är det samma lagstiftning som reglerar bygglovshanteringen, men kommunerna tolkar lagen olika. För att få fram mer likartade rekommendationer finns samarbeten mellan kommuner, t.ex. Bygglovsalliansen, ett samarbete mellan ett antal kommuner i Mellansverige. De flesta kommuner har rekommendationer för utformningen av bygglovshandlingar på sin hemsida. Dessa rekommendationer är främst riktade till privatpersoner som ska bygga om eller till sitt hus. För större projekt finns ofta inte några föreskrifter och de rekommendationer [...]

Hur inventerar man landskap?


Avvägda höjder i fält

En inventering av ett landskap kan göras av olika anledningar och i olika syften. Därför skiljer sig också metoderna. Skalan för undersökningen påverkar också resultatet. Följande generella uppställning ska ses som en av många möjliga metoder. Uppställningen är medvetet öppen för möjlighet att fylla i. Avsnittet avslutas med referenser till mer specifika metoder. 1. Ta reda på det som ska undersökas. Att inventera ett landskap kan vara en tidskrävande aktivitet. Därför är det viktigt att vara väl förberedd och se till [...]

Kontrollplan – Hur gör man en?


Jag får ofta mail från person som vill att jag ska hjälpa till att ta fram ”en enkel kontrollplan” som de kan använda till sitt bygglov eller sin bygganmälan. Det är inte helt enkelt att förstå vad en kontrollplan är när man inte arbetat med en tidigare. Kontrollplanen är helt enkelt ett dokument som listar upp de kritiska momenten vid en byggnation eller anläggning, vilken kontroll som ska utföras på momentet, vem som utför kontrollen, något annat ska inte finnas [...]

Tillgänglighet nybyggnation


Tillgänglighet för funktionsnedsatta vid nybyggnation av bostäder När nya bostäder byggs finns det flera olika lagar och förordningar att förhålla sig till och följa, vilket bland annat innebär att bostaden måste uppnå svensk standard. Därutöver har olika handikappsorganisationer ställt tillgänglighetskrav på att varje bostad ska vara tillgänglighetsanpassad för att både funktionsnedsatta och personer med normfungerande funktioner. Vad är det som behöver anpassas? När en anpassning av bostäder sker är det viktigt att den kommer kunna användas av både funktionsnedsatta som [...]

Ritningar Gäststuga


Hej! Otroligt längesedan jag skrev något här, men då jag märkt att jag fortfarande har ca 30 unika besökare om dagen så tänkte jag att jag måste bjuda på något nytt Vi har byggt en gäststuga hemma på tomten, och är otroligt nöjda över resultatet, så tänkte dela med mig av hur vi gjorde. Vi ritade stugan själva, här kan ni se ritningarna vi använde oss av:   Tanken med stugan är att vi ska hyra ut den till turister [...]

Kontrollansvarig – finns det tillräckligt många?


Byggnämnden i kommunen beslutar om ett bygglovsprojekt kräver en kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL) eller inte. Det man kan säga är att alla nybyggnationer av permanent- och fritidshus samt större byggnader kräver en kontrollansvarig. Även om- och tillbyggnader kräver ofta en kontrollansvarig. Mindre åtgärder brukar normalt inte kräva någon. Hör efter med din kommun om vad som gäller för just ditt bygglovsärende. Det är allt fler som certifierar sig till kontrollansvarig men behovet är fortfarande mycket större än tillgången. [...]

Vad kostar ett bygglov för ett bostadshus?


Det kostar alltid en del pengar att få bygglov för ett bostadshus och kostnaden varierar beroende på flera olika saker samtidigt som det skiljer sig mellan olika kommuner. Ett hus på landet, utanför så kallat detaljplanerat område, kostar mindre än om det ligger inom detaljplanelagt område. Hur stor ytan som huset upptar på marken spelar också roll. Inom detaljplanelagt krävs nybyggnadskarta, vilken kostar en del pengar, vilket inte behövs utanför. Det är den väsentliga skillnaden som gör att priset skiljer, men [...]

Gratis ritning lusthus som ryms inom friggebodsbegreppet


Lusthuset fungerar som växthus och plats för mindre sällskap. En vägg är med flit lämnad utan fönster för att kunna ha plats för något som ska kunna placeras vid en vägg. Lusthuset ryms inom friggebbodsbegreppet, vilket innebär att byggnadsytan inte överstiger 15 kvadratmeter. OBS! – se till att taknocken inte blir över tre meter från marken för då krävs det bygglov! Plattan ska inte ”sticka upp” mer än 10 cm för då blir lusthuset för högt i förhållande till det bygglovsbefriade. [...]

Kan det finnas problem med platta på mark?


Även om platta på mark är en bra grundkonstruktion, i de allra flesta fall, så kan det uppstå problem. Det kan handla om att dräneringen inte är tillfredsställande, att det kan uppstå tjällyftning, att marklutningen inte är tillräcklig osv. Lutningen ska exempelvis 1:20 minst 3 meter från huset. Dränerande skikt samt dräneringsslangar är andra exempel på viktiga funktioner under och vid en platta. Var noggrann med att underlaget blir utfört på ett korrekt sätt för då kommer plattan att ges de [...]

Barnsäkerhet i hemmet – Räcken och trappor.


Det finns en hel del lagstiftning kring hur ett hus ska säkras för att skydda våra minsta. Detta regleras till stora delar av BBR (Boverkets byggregler). Dessa regler gäller endast för utrymmen där barn kan vistas. Med barn menas barn i förskoleåldern. Exempel på sådana utrymmen där barn kan vistas är rum, delar av rum eller utrymmen där barn i förskoleåldern ska kunna vistas eller kan tänkas uppehålla sig utan ständig tillsyn av vuxna, t ex bostadslägenheter och gemensamma utrymmen [...]