Category Archives: Blogg

Ritningar Gäststuga


Hej! Otroligt längesedan jag skrev något här, men då jag märkt att jag fortfarande har ca 30 unika besökare om dagen så tänkte jag att jag måste bjuda på något nytt 🙂 Vi har byggt en gäststuga hemma på tomten, och är otroligt nöjda över resultatet, så tänkte dela med mig av hur vi gjorde. Vi ritade stugan själva, här kan ni se ritningarna vi använde oss av:   Tanken med stugan är att vi ska hyra ut den till […]

Kontrollansvarig – finns det tillräckligt många?


Byggnämnden i kommunen beslutar om ett bygglovsprojekt kräver en kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL) eller inte. Det man kan säga är att alla nybyggnationer av permanent- och fritidshus samt större byggnader kräver en kontrollansvarig. Även om- och tillbyggnader kräver ofta en kontrollansvarig. Mindre åtgärder brukar normalt inte kräva någon. Hör efter med din kommun om vad som gäller för just ditt bygglovsärende. Det är allt fler som certifierar sig till kontrollansvarig men behovet är fortfarande mycket större än tillgången. […]

Vad kostar ett bygglov för ett bostadshus?


Det kostar alltid en del pengar att få bygglov för ett bostadshus och kostnaden varierar beroende på flera olika saker samtidigt som det skiljer sig mellan olika kommuner. Ett hus på landet, utanför så kallat detaljplanerat område, kostar mindre än om det ligger inom detaljplanelagt område. Hur stor ytan som huset upptar på marken spelar också roll. Inom detaljplanelagt krävs nybyggnadskarta, vilken kostar en del pengar, vilket inte behövs utanför. Det är den väsentliga skillnaden som gör att priset skiljer, men […]

Gratis ritning lusthus som ryms inom friggebodsbegreppet


Lusthuset fungerar som växthus och plats för mindre sällskap. En vägg är med flit lämnad utan fönster för att kunna ha plats för något som ska kunna placeras vid en vägg. Lusthuset ryms inom friggebbodsbegreppet, vilket innebär att byggnadsytan inte överstiger 15 kvadratmeter. OBS! – se till att taknocken inte blir över tre meter från marken för då krävs det bygglov! Plattan ska inte ”sticka upp” mer än 10 cm för då blir lusthuset för högt i förhållande till det bygglovsbefriade. […]

Kan det finnas problem med platta på mark?


Även om platta på mark är en bra grundkonstruktion, i de allra flesta fall, så kan det uppstå problem. Det kan handla om att dräneringen inte är tillfredsställande, att det kan uppstå tjällyftning, att marklutningen inte är tillräcklig osv. Lutningen ska exempelvis 1:20 minst 3 meter från huset. Dränerande skikt samt dräneringsslangar är andra exempel på viktiga funktioner under och vid en platta. Var noggrann med att underlaget blir utfört på ett korrekt sätt för då kommer plattan att ges de […]

Barnsäkerhet i hemmet – Räcken och trappor.


Det finns en hel del lagstiftning kring hur ett hus ska säkras för att skydda våra minsta. Detta regleras till stora delar av BBR (Boverkets byggregler). Dessa regler gäller endast för utrymmen där barn kan vistas. Med barn menas barn i förskoleåldern. Exempel på sådana utrymmen där barn kan vistas är rum, delar av rum eller utrymmen där barn i förskoleåldern ska kunna vistas eller kan tänkas uppehålla sig utan ständig tillsyn av vuxna, t ex bostadslägenheter och gemensamma utrymmen […]

Kan man få strandskyddsdispens?


Beroende på vad du vill göra på din fastighet så kan dispens från strandskyddet ges. Vill du bygga ut ett befintligt hus så går det att söka dispens, då marken redan är ianspråktagen sedan tidigare. Det särskilda skäl som ska åberopas i ansökan om strandskyddsdispensen är just den ovan angivna (7 kap. 18c § miljöbalken). Finns inget särskilt skäl så går det inte att få dispens. Det bästa är ifall utbyggnaden sker så att huset inte kommer närmare stranden. Ett tips: i […]

Gratis ritning carport


Detta är ritningar för ett carport i traditionell svensk stil. Väldigt enkel men ändå utsmyckad med  lister och knutbrädor som gör den elegant i sin enkelhet. Carporten bör även passa till de flesta typer av hus (med byte av färgsättning/fasadmaterial givetvis). Kom ihåg att det oftast behövs bygglov för en carport och ritningarna du här kan ladda ner bör fungera som bygglovsritningar om du inte ska göra för stora justeringar. Ritningarna är helt gratis och får ändras/modifieras som ni själva känner för. (Vi ser […]

Gratis ritning garage


Detta är ritningar för ett dubbelgarage i traditionell svensk stil med en lite modern touch. Det innehåller inte några specialfönster eller liknande utan allt material bör kunna inhandlas på vilken bygghandel som helst. Garaget bör även passa till de flesta typer av hus (med byte av färgsättning/fasadmaterial givetvis). Garaget är inte ritat för boende i stadsmiljö i första hand utan det här är ett rejält dubbelgarage med väl tilltagen gäststuga eller förråd/ateljé. Sammanlagt landar byggnaden på 100m2. Kom ihåg att […]

Kontrollplan – behövs det?


Enligt plan- och bygglagen ska en kontrollplan tas fram och finnas med under ett byggprojekt som kräver bygglov. Detta gäller för både små och större projekt. Kontrollplanens omfattning skiljer sig dock åt och antalet punkter samt vad som ska kontrolleras varierar. Varje bygge är unikt varför det krävs att kontrollplanen stämmer överens med vad det aktuella byggprojektet kräver kopplat till den plats som den ska byggas på. Kontrollplanen kan tas fram av den kontrolansvarige, om sådan behövs i det aktuella fallet, eller […]