Category Archives: Blogg

Kan man få strandskyddsdispens?


Beroende på vad du vill göra på din fastighet så kan dispens från strandskyddet ges. Vill du bygga ut ett befintligt hus så går det att söka dispens, då marken redan är ianspråktagen sedan tidigare. Det särskilda skäl som ska åberopas i ansökan om strandskyddsdispensen är just den ovan angivna (7 kap. 18c § miljöbalken). Finns inget särskilt skäl så går det inte att få dispens. Det bästa är ifall utbyggnaden sker så att huset inte kommer närmare stranden. Ett tips: i [...]

Gratis ritning carport


Detta är ritningar för ett carport i traditionell svensk stil. Väldigt enkel men ändå utsmyckad med  lister och knutbrädor som gör den elegant i sin enkelhet. Carporten bör även passa till de flesta typer av hus (med byte av färgsättning/fasadmaterial givetvis). Kom ihåg att det oftast behövs bygglov för en carport och ritningarna du här kan ladda ner bör fungera som bygglovsritningar om du inte ska göra för stora justeringar. Ritningarna är helt gratis och får ändras/modifieras som ni själva känner för. (Vi ser [...]

Gratis ritning garage


Detta är ritningar för ett dubbelgarage i traditionell svensk stil med en lite modern touch. Det innehåller inte några specialfönster eller liknande utan allt material bör kunna inhandlas på vilken bygghandel som helst. Garaget bör även passa till de flesta typer av hus (med byte av färgsättning/fasadmaterial givetvis). Garaget är inte ritat för boende i stadsmiljö i första hand utan det här är ett rejält dubbelgarage med väl tilltagen gäststuga eller förråd/ateljé. Sammanlagt landar byggnaden på 100m2. Kom ihåg att [...]

Kontrollplan – behövs det?


Enligt plan- och bygglagen ska en kontrollplan tas fram och finnas med under ett byggprojekt som kräver bygglov. Detta gäller för både små och större projekt. Kontrollplanens omfattning skiljer sig dock åt och antalet punkter samt vad som ska kontrolleras varierar. Varje bygge är unikt varför det krävs att kontrollplanen stämmer överens med vad det aktuella byggprojektet kräver kopplat till den plats som den ska byggas på. Kontrollplanen kan tas fram av den kontrolansvarige, om sådan behövs i det aktuella fallet, eller [...]

Fuktproblem i material och konstruktion


Det finns många exempel på människor som har fått problem med fukt i inomhusmiljön i sina hem, vilka inte sällan givit upphov till mögel, med olika hälsoproblem som följd. Detta kan bero på många olika saker, såsom vattenläckage via bristfälliga fuktspärrar i våtrum, gamla avloppsledningar som går sönder, otätheter kring golvbrunnar osv. Det är därför viktigt att den eller de som utfärdar arbetet kan sina saker så att problem inte ska uppkomma. Det finns också andra källor till att fuktproblem [...]

Viktigt att tänka på vid uteluftsventilerad krypgrund


Det är kanske den billigaste grundkonstruktionen, bortsett från plintgrund. Ofta kallas den något felaktigt för ”torpargrund”. Torpargrunden använde samma princip men var ofta uppvärm i o m att värmen spreds ned i grunden via skorsten eller vedspis. Av nedan förklarade skäl så bör man inte grundlägga hus med uteluftsventilerad grund, om man inte är mycket säker på att förhållandena är perfekta och man är bevandrad med förfarandet. Det är mycket vanligt med problem i uteluftsventilerade krypgrunder. Mögel brukar mycket ofta [...]

Marklutning vid husbygge


Det är inte ovanligt att se otroligt uppfyllda tomter i nya villaområden, det är inte sällan en tomt fylls upp med över en meter innan plattan gjuts. Ofta kan man få för sig att det görs för att få en bättre utsikt, men traditionellt är det viktigt hur marken lutar mot byggnaden. Om marken lutar mot byggnaden kan regnväder och snösmältning resultera i att vatten rinner mot grunden och sugs in i konstruktionen. Detta kan sedermera leda till fuktskador. En [...]

Ritningar friggebod


Här kommer ytterligare ritningar på en enkel friggebod, största skillnaden mot den förra är att det är ett pulpettak. Återigen, ritningarna är helt gratis och får ändras/modifieras som ni själva känner för. (Vi ser gärna resultatet om ni bygger något liknande) Klicka för att få upp en PDF, de är skalade för att passa i A3-format. Fasadritningar Friggebod Fasadritningar #2 Planritning

Gratis ritningar friggebod


  Hoppas dessa ritningar på en klassisk friggebod kan hjälpa eller inspirera någon, kom ihåg att det inte behövs sökas bygglov för en friggebod, dock så kan det vara fall då det behövs. (t ex för näringsfastigheter) Ritningarna är helt gratis och får användas och manipuleras av alla. Vi kommer emellanåt ge ut lite ritningar helt gratis som vi ändå inte använder i projekt åt kunder, utan har ritat för att studera en detalj eller lära oss någon ny programvara. [...]

Hur nära grannen kan man bygga?


Frågan om hur nära man får bygga grannens tomt dyker ofta upp och landskrona kommun har tittat närmare på vad som gäller: Många människor har fortfarande uppfattningen att bygglagstiftningen säger att en huvudbyggnad skall ligga 4,5 meter från tomtgräns. Detta grundar sig på en bestämmelse i den fram till 1987 gällande byggnadsstadgan (BS), där det i 39 § stod: ”att byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, icke må läggas på mindre avstånd [...]