Category Archives: Uncategorized

Arkitektuppdrag – ABK09 – Vilka moment ingår?


Här följer en mer detaljerad beskrivning av ett uppdrags olika moment. Projekt kan vara olika upplagda och vissa delar kan ibland uteslutas. En arkitekt kan ibland behöva hjälpa beställaren att lägga upp projektet, exempelvis tydligt redovisa hur det kan upphandlas. Särskilt gäller detta om det är förstagångsbeställare. Förutsättningar Anbud. Ett anbud är ett ensidigt erbjudande om att åta sig förpliktelser enligt definierade krav. Har kunden preciserat uppdraget i en anbudsförfrågan så gäller den. Om kunden inte har gjort en precisering […]

Kontrollplan – Hur gör man en?


Jag får ofta mail från person som vill att jag ska hjälpa till att ta fram ”en enkel kontrollplan” som de kan använda till sitt bygglov eller sin bygganmälan. Det är inte helt enkelt att förstå vad en kontrollplan är när man inte arbetat med en tidigare. Kontrollplanen är helt enkelt ett dokument som listar upp de kritiska momenten vid en byggnation eller anläggning, vilken kontroll som ska utföras på momentet, vem som utför kontrollen, något annat ska inte finnas […]

Ritningar Gäststuga


Hej! Otroligt längesedan jag skrev något här, men då jag märkt att jag fortfarande har ca 30 unika besökare om dagen så tänkte jag att jag måste bjuda på något nytt 🙂 Vi har byggt en gäststuga hemma på tomten, och är otroligt nöjda över resultatet, så tänkte dela med mig av hur vi gjorde. Vi ritade stugan själva, här kan ni se ritningarna vi använde oss av:   Tanken med stugan är att vi ska hyra ut den till […]