Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Vi hjälper även till med saker som:

– Välja entreprenörer
– Vara delaktig vid upprättandet av avtal
– Vara kontrollant för entreprenaden/bygget
– Samordna med kontrollplanen
– Besöka bygget
– Informera om konsumenttjänstlagen:s krav
– Följa upp egenkontrollen
– Bistå vid och följ upp besiktning
– Påtala att fel blir noterade
– Se till att inte byggherren betalar mer än nödvändigt.
– Driva krav mot byggnadsentreprenör och försäkringsbolag