Vad kostar en kontrollansvarig?

Boy_Detective_by_thefluffyshrimp

Alla undrar, och alla har svårt att svara…

Om sanningen ska fram är det lite som att fråga ”Vad kostar en bil?”. Man behöver mer information för att kunna ge en uppskattning. Hur omfattande är projektet? Hur många besök kommer man som KA vilja göra för att vara säkerställa att kontrollerna genomförs enligt kontrollplan? Hur många gånger vill byggherren ha KA på plats utöver det som behövs?

Det är alltid olika och vissa byggherrar vill klara av det mesta själva medans andra vill ha mer stöd.

En duktig kontrollansvarig är värd många kronor i slutändan, en dålig kontrollansvarig kan tyvärr ge motsatt effekt. Dock så gör certifieringskravet att inga ”dåliga” ska kunna bli kontrollansvariga så det gör att det känns mycket bättre nuförtiden!

Räkna med att en kontrollansvarig kommer att kosta mellan 10 000 och 30 000 kr beroende på projektets omfattning.