Olika grundläggningstyper – ritningar


Platta på mark

platta 1

platta 2

platta 3

Ventilerad krypgrund

 

ventil grund

Grundmur (äldre typ)

grund 2

Prylplint

 grund 3

Markspett

VKR

Grundläggningsmetoder

grund 4

BERG

Grundlagd med:
Byggnad 1 – stödpålar till fast botten (palkran)
Byggnad 2 – plintar/grävpålar till fast botten
Byggnad 3 – grundmurar på berg
Byggnad 4 – lastfördelande grundsulor eller hel grundplatta
Byggnad 5 – svävande pålar, där lerans adhesionskrafter mot pålens mantelyta bär byggnadens tyngd (pålkran)
Byggnad 6 – kompensationsgrundläggning, där bortgrävt material ersätts med ett lättare. Det bortgrävda materialets tyngd motsvarar byggnadens.

 

Comments & Responses

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *