Tjänster

Vi utför ett flertal olika tjänster inom bygg, men framförallt inriktade på arkitektur & stadsplanering:

Kontrollansvariga enligt PBL

Detaljplanering
Bygglovsritningar / A-ritningar
Konstruktionsritningar
Dimensioneringsberäkningar
Visualiseringar

Alla ritningar görs i 3D och med möjlighet till BIM-projektering.