Projekt

Vi arbetar framförallt med att ta fram bygglovsritningar och konstruktionsritningar åt både företag och privatpersoner.

Här kan ni hitta några av våra senaste projekt (vi är lite dåliga på att hålla det uppdaterat) men just nu är vi inne på projekt #430 som företag så vi har många som inte ligger uppe såklart. Är det någon referens eller så ni skulle vilja se så är det bara kontakta oss så kan vi säkert leta fram ett lämpligt projekt att visa.

Modern New England i Motala

Enbostadshus vi ritat bygglovsritningar på åt ett fantastiskt trevligt par från Motala som ska bygga sin drömvilla. Paret har själva stått för stora delar av utformningen där vi mest har varit utförare av ritningarna och sett till att det följer gällande lagstiftning. Huset är maximerat med tanke på detaljplanens möjligheter och har ändå en trevlig rytmik och ett harmoniskt utseende.

Unik new england villa i Lanna

Ett riktigt spännande projekt med otroligt vackert resultat. Här har vi gjort alla ritningar i projektet förutom installationsritningar. Vi har alltså ansvarat för bygglovsritningar och konstruktionsritningar. När huset såldes var det de dyraste som sålts på orten. 

Renderingar av Monika

Monika Butkute som jobbar hos oss är helt suverän på alla typer av 3d-mjukvaror och renderingsprogram. Här är några exempel på renderingar hon har gjort i olika projekt – hon utför även renderingar i projekt där inte vi själva gjort ritningarna.

Konceptprojekt påbyggnad av äldre kontorshus

Här är vårt skissförslag till påbyggnad av en befintlig kontorsfastighet i Örebro. Vi fick i uppdrag att rita på påbyggnaden av fastighetsägaren som ville känna lite på kommunen om vad de skulle tycka om tanken och som det ser ut just nu så kommer kommunen ändra detaljplanen så projektet kan bli verklighet i framtiden.

Vindsvåning i Askersund

Här var projektet att inreda en vindsvåning på ett befintligt flerbostadshus inom riksintresse för kulturmiljö. Huset var byggt 1929 och stilen Swedish Grace – så stor omsorg har lagts vid att bevara och förstärka detaljerna från den tiden, men även att lyckas uppfylla ny bygglagstiftning. Vi har ansvarat både för att ta fram bygglovsritningar och konstruktionsritningar i projektet.

Enklare tillbyggnad av enbostadshus

Här fick vi i uppdrag av ett otroligt trevligt par från Kumla, att hjälpa dem med att göra en tillbyggnation. Vi ansvarade för bygglovsritningarna i projektet och var även kontrollansvariga i bygglovsprocessen. Byggherren stod själv för mycket av byggande i projektet och resultatet blev riktigt bra i slutändan.

Nyetablering av företag i Örebro

Ett stort svenskt företag ville pröva en etablering i Örebro på en tomt de var spekulanter på. De bad oss att ta fram ett koncept för hur detta skulle kunna tänkas se ut och representera deras varumärke men ändå ha en dov framtoning. Vi ansvarade för bygglovsritningarna i projektet.

Företagsmoduler i Örebro

Företagsmoduler som är uppförda i Örebro. Vet att det byggdes flera längor med samma typ av moduler och att de är riktigt populära bland företagare och är sedan länge fullt uthyrda. Vi har även gjort flera liknande projekt med BRF:er för företagare. Ofta stor efterfrågan på denna typ av lokaler i Stockholm också. Vi har ansvarat för bygglovsritningarna i projektet.


KONSTRUKTIONSRITNINGAR

Grundplan med lastberäkningar

Här ville en kund att vi skulle utföra lastberäkningar för en grund som han skulle bygga. Vi ville visa både punktlaster och linjelaster så de skulle lättare kunna dimensionera både armering och cellplast/eps.

Stomritning

I det här fallet så skulle kunden bygga hela sitt hus i lösvirke och ville att vi skulle rita alla konstruktionsritningar, så här kan ni se exempel på hur en del av en stomritning ser ut.