Konstruktionsritningar

Vi hjälper dig gärna med konstruktionsritningar för din grund!

Grundritning / Grundplan / Konstruktionssektion / Armeringsritning / Lastberäkningar

När du ska gjuta en platta på mark behöver ta reda på hur du ska få grunden att klara av den last som huset utgör. Vi hjälper dig med de ritningar som du behöver för detta, dessa kallas för antingen grundritning eller grundplan.

Dessa konstruktionsritningar kan se lite olika ut beroende på vilken information som är viktigast att framhäva. Det man behöver få med är grundyttermått, vilka laster som grunden utsätts för samt installationer och eventuellt en golvvärmeplan. Grundyttermått är viktigt just för att det inte överrensstämmer med fasadyttermått då man vill att fasaden skall ”hänga utanför” grunden så det skyddar sockeln lite från väder och vind. För att få fram vilka laster grunden utsätts för så måste man se till konstruktionen av huset, det är stora skillnader i linjelast och punktlaster beroende på om det är 1, 1,5 eller 2-plans hus. Man måste även ta höjd för snölaster och vindlaster när man beräknar lasten på grunden. Ibland räcker det med en enklare grundsektion för att byggnadsnämnden skall bli nöjda inför startbesked, när de ser att det inte handlar om några större laster utan de endast vill se hur grundläggningen är tänkt att ske.

Vi erbjuder följande:

Grundsektion

Grundsektion för vanlig villa eller garage (se exempelritning ovan) priset brukar hamna runt 3000-3500kr för att vi ska leverera en grundsektion.

Grundplan

När du även behöver veta måttsättning för grunden så gör vi en grundplan, exempelvis som ovan, då blir det lättare vid utsättning och produktion. Priset brukar hamna runt 5000-6000kr för en grundplan + grundsektion.

Lastberäkning grund

För att veta hur voter, isolering, armering och vilken klassning på betong som krävs så behövs en lastberäkning. För att göra en sådan så behöver vi veta allt om huset du ska bygga, stomkonstruktion och materialval. En lastberäkning är tidskrävande och brukar kosta ca 10000-15000kr beroende på hur många punktlaster och olika linjelaster byggnaden har. När en lastberäkning görs så medföljer också grundsektion+grundplan.

Armeringsritning platta på mark

Vid vanliga kataloghus så behövs inte ofta en armeringsritning, men om huset ska byggas i lösvirke och det är vissa speciella voter som skall byggas upp för att fånga punktlaster så är det ypperligt att ha en armeringsritning. En sådan är ett tillägg till ovanstående ritning och är i princip omöjligt att bedöma pris på innan vi sett projektet.