Vad kostar ett bygglov för ett bostadshus?

Det kostar alltid en del pengar att få bygglov för ett bostadshus och kostnaden varierar beroende på flera olika saker samtidigt som det skiljer sig mellan olika kommuner.

Ett hus på landet, utanför så kallat detaljplanerat område, kostar mindre än om det ligger inom detaljplanelagt område. Hur stor ytan som huset upptar på marken spelar också roll. Inom detaljplanelagt krävs nybyggnadskarta, vilken kostar en del pengar, vilket inte behövs utanför. Det är den väsentliga skillnaden som gör att priset skiljer, men även så kallad planavgift kan förekomma.

Exakta kostnader för byggnationen går inte att säga och beror på vilken bygglovstaxa kommunen har och om man tar ut planavgift i samband med bygglov samt vad och hur stort du tänker bygga. Det bästa är att kontakta kommunen för att få reda på vad det kommer att handla om för summa för just ditt projekt.

Ett hus på landet, 150 kvadratmeter stort, kostar från ca 17.000 kr till 25.000 kr. Inom planlagt område blir det ofta det dubbla eller ffrån ca 32.000 kr ända upp till 60.000 kr. Men som sagt så går det inte att ge några exakta summor varför en kontakt med kommunen ska tas, i tidigt skede, kanske rentav innan du köper fastigheten.

Bygglovsritningar kostar i regel mellan 10000kr till 20000kr beroende på vad det är som skall ritas och vad man har för underlag.

Om man vill komma undan mer ekonomiskt så finns alltid alternativet att ladda hem redan färdiga bygglovsritningar och komma undan väldigt billigt, exempelvis här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *