Kan man få strandskyddsdispens?

Beroende på vad du vill göra på din fastighet så kan dispens från strandskyddet ges. Vill du bygga ut ett befintligt hus så går det att söka dispens, då marken redan är ianspråktagen sedan tidigare. Det särskilda skäl som ska åberopas i ansökan om strandskyddsdispensen är just den ovan angivna (7 kap. 18c § miljöbalken). Finns inget särskilt skäl så går det inte att få dispens. Det bästa är ifall utbyggnaden sker så att huset inte kommer närmare stranden.

Ett tips: i samband med ansökan om strandskyddsdispens så ska en karta över fastigheten bifogas, med befintliga hus samt den åtgärd du avser att utföra. På kartan ska en så kallad ”tomtplatsavgränsning” ritas in/markeras runt huvudbyggnaden. Denna avgränsning ska motsvara ”hemfridszonen”, dvs den egna tomten. Normalt sett ska denna omfatta en hyta av ca 1500-2000 kvm. En zon på minst 25 meter ska helst också finnas mellan stranden och tomtplatsavgränsningen, så att allmänheten kan röra sig närmast vattnet. Har du en gång fått dispens och en tomtplatsavgränsning finns med, behöver du ingen dispens om du vid ett senare tillfälle vill göra en ytterligare åtgärd inom avgränsningen.

Vill du t.ex ändra en sjöbod till fritidshus så är det inte möjligt. En sådan ändrad användning gör att området vid vattnet blir privatiserat och allmänheten kan därför inte vistas fritt. Ett av huvudsyftena med strandskyddet går därmed förlorat.

Vill du bygga ett nytt bostadshus, på en fastighet som inte tidigare varit bebyggd, så är det mycket svårt att få dispens. En väg mellan stranden och det tänkta huset kan dock göra det möjligt. Problemet är dock att den vägen måste vara så pass avskiljande (stor och väl trafikerad) för att det ska vara möjligt. En väg utgör ett annat särskilt skäl enligt miljöbalken.

Vill du bygga ett nytt hus bakom en befintlig byggnad går det att få dispens. Då kan det första särskilda skälet åberopas.

Det bästa du kan göra är att kolla med din kommun vad som just dina tankar och idéer kommer att innebära samt vilka möjligheter du har att få dispens. En dispens kostar dessutom pengar. Exakt summa varierar från kommun till kommun och tas ofta ut oavsett om det blir ett ja eller nej till åtgärden i slutändan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *