Barnsäkerhet i hemmet – Räcken och trappor.

 

Det är viktigt att tänka på barnsäkerheten när är färdiga med bygglovsritningar och fortsätter i processen mot tekniskt samråd och sen mot slutsamråd.

Det finns en hel del lagstiftning kring hur ett hus ska säkras för att skydda våra minsta. Detta regleras till stora delar av BBR (Boverkets byggregler). Dessa regler gäller endast för utrymmen där barn kan vistas. Med barn menas barn i förskoleåldern.

Exempel på sådana utrymmen där barn kan vistas är rum, delar av rum eller utrymmen där barn i förskoleåldern ska kunna vistas eller kan tänkas uppehålla sig utan ständig tillsyn av vuxna, t ex bostadslägenheter och gemensamma utrymmen i bostadshus som korridorer, trapphus, tvättstugor, och fritidslokaler. Hit räknas även gästrum i hotell och utrymmen i förskolor, barnavårdscentraler, barnkliniker, bibliotek, köpcentrum och andra liknande lokaler.

Kraven på barnsäkerhet gäller även sådana kommunikations- eller utrymningsvägar som hör ihop med utrymmen där barn i förskoleåldern kan tänkas uppehålla sig.

Generellt gäller för alla trappor och ramper som inte avgränsas av väggar att de ska ha räcken som begränsar risken för personskador. Här rekommenderas normalt 0,9 m höga räcken. Om avståndet mellan våningsplanen är mer än 3 m bör dock räcket vara minst 1,1 m högt. 1,1 m rekommenderas också vid trapplan utanför bostaden, balkonger och loftgångar.

För utrymmen där barn kan vistas ställs dessutom krav på barnsäkerhet. Det innebär bl a att räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör utformas så att det inte går att klättra på upp till en höjd av 0,8 m. För att barnen inte ska kunna tränga emellan spjälorna bör avståndet vara högst 100 mm. Vid lite större avstånd kan barn tränga emellan kroppen men fastna med huvudet. För att barnen inte ska kunna komma under trappräcket bör det fria höjdmåttet mellan trappräcke och stegnos vara högst 50 mm. Det fria måttet under räcket vid trapplan kan dock accepteras vara 100 mm.

Trappor och ramper med fler än tre steg (ca 0,5 m) ska ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor. Ledstänger eller motsvarande ska vara lätta att gripa om. Ett barnsäkerhetsråd under BBR 8:2321 är att det över en balkongfront inte bör finnas horisontella öppningar mellan 110 mm och 230 mm för att barn inte ska kunna fastna med huvudet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *