Kontrollplan – Hur gör man en?

Jag får ofta mail från person som vill att jag ska hjälpa till att ta fram ”en enkel kontrollplan” som de kan använda till sitt bygglov eller sin bygganmälan. Det är inte helt enkelt att förstå vad en kontrollplan är när man inte arbetat med en tidigare.

Kontrollplanen är helt enkelt ett dokument som listar upp de kritiska momenten vid en byggnation eller anläggning, vilken kontroll som ska utföras på momentet, vem som utför kontrollen, något annat ska inte finnas med.

Hur ofta är det t ex någon inte saxar isoleringen över skarvar vid platta på mark? Har aldrig hänt vad jag har sett, men ändå finns det med på 99% av alla kontrollplaner, vilket gör punkten i princip helt onödig.

Däremot så är det ofta jag sett att fukt byggs in och leveranser bli felaktiga, därför brukar jag alltid lägga in i kontrollplanerna att en leveranskontroll och mottagningskontroll skall göras på ankommande gods, så det överensstämmer med det som beställts och att någon är ansvarig för kontrollen.

Här är ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut:

Det här är en väldigt enkel kontrollplan, som absolut inte behöver vara mer komplicerad. Här är det en kommun som begärt in en kontrollplan på en omfärgning av en fasad.

Man bygger upp alla kontrollplaner enligt följande princip:

  • Vad ska kontrolleras?
  • Hur ska kontrollen ske?
  • Mot vad ska kontrollen göras?
  • Vem utför kontrollen?

Anledningen att kontrollplanen är ett så viktigt inslag i alla bygglovsärenden är för att det egentligen är det bästa verktyget som byggnadsnämnden har för att säkerställa att entreprenören faktiskt utför vissa kontroller på byggnationen. Givetvis behöver det inte vara entreprenören men i många mindre byggnationer så är det de om inte byggherren själv på ännu mindre projekt. När vi börjar komma upp på större projekt där projektörer är inblandade så är de absolut bäst av alla att kontrollera att utförandet är enligt projekterade ritningar.

Jätteviktigt att inte få för sig att bara ta en mall ni hittar online eller som någon annan rekommenderar, en kontrollplan ska vara helt projektspecifik och kan endast utföras för ett objekt.

Maila mig gärna om ni har några funderingar på kontrollplaner: tobias@nerikearkitektur.se

One Reply to “Kontrollplan – Hur gör man en?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *