Olika grundläggningstyper – ritningar

Platta på mark

Ventilerad krypgrund

Grundmur (äldre typ)

Prylplint
Markspett

Grundläggningsmetoder

Grundlagd med:
Byggnad 1 – stödpålar till fast botten (palkran)
Byggnad 2 – plintar/grävpålar till fast botten
Byggnad 3 – grundmurar på berg
Byggnad 4 – lastfördelande grundsulor eller hel grundplatta
Byggnad 5 – svävande pålar, där lerans adhesionskrafter mot pålens mantelyta bär byggnadens tyngd (pålkran)
Byggnad 6 – kompensationsgrundläggning, där bortgrävt material ersätts med ett lättare. Det bortgrävda materialets tyngd motsvarar byggnadens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *