Vanliga problem med platta på mark?

Även om platta på mark är en bra grundkonstruktion, i de allra flesta fall, så kan det uppstå problem. Det kan handla om att dräneringen inte är tillfredsställande, att det kan uppstå tjällyftning, att marklutningen inte är tillräcklig osv. Lutningen ska exempelvis 1:20 minst 3 meter från huset. Dränerande skikt samt dräneringsslangar är andra exempel på viktiga funktioner under och vid en platta.

Var noggrann med att underlaget blir utfört på ett korrekt sätt för då kommer plattan att ges de bästa förutsättningarna för att bli den utmärkta grundkonstruktion som den är. Du slipper sättningar i huset och att fukt letar sig in i plattan och sedan uppåt och in i huset. Då slipper du stora bekymmer i framtide´n, vilka är svåra att rätta till.

Det går att läsa mer om detta i BBR (Boverkets byggregler) kap 6:5.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *