Vad är boyta? vad är biyta?

För en fullständig redogörelse av areabegreppen och deras tillämpning, se SS 21054:2009. Nedan följer en sammanfattning. Byggnadsarea (BYA) … utgörs av den area byggnaden upptarRead More

Vem äger ritningen?

Upphovsrättslagen (URL) skyddar konstnärliga och litterära verk mot efterbildning, olovlig användning och kränkande ändringar. För upphovsrättsligt skydd fordras att verket uppnått en viss särprägel ochRead More

Loading Image