Fuktproblem i material och konstruktion

Det finns många exempel på människor som har fått problem med fukt i inomhusmiljön i sina hem, vilka inte sällan givit upphov till mögel, med olika hälsoproblem som följd. Detta kan bero på många olika saker, såsom vattenläckage via bristfälliga fuktspärrar i våtrum, gamla avloppsledningar som går sönder, otätheter kring golvbrunnar osv. Det är därför viktigt att den eller de som utfärdar arbetet kan sina saker så att problem inte ska uppkomma.

Det finns också andra källor till att fuktproblem uppstår och det är det som fokuseras på i det här fallet; nämligen:

I samband med byggnation av exempelvis ett bostadshus så är det viktigt att inte bygga in fuktproblem i material och konstruktion. Detta kan på sikt leda till stora bekymmer som är oerhört kostsamma att åtgärda samt innebär hälsoproblem för de som bor och vistas i byggnaden.

Det är därför viktigt att skydda material på arbetsplatsen, låta plattan torka ut ordentligt, inte låta reglar ligga i vatten och på så sätt vara blöta när väggar reses osv. Det är också viktigt att det finns luftspalter i väggar för att regn och vatten ska kunna ledas ut och bort. Ett annat tips är att i samband med inköp av virke, se till att det är torrt, för att på så sätt ge ditt byggprojekt den bästa starten. Ett redan fuktigt trämaterial är inte alltid lätt att se eller upptäcka. En fuktkvotsmätare är därför en lämplig produkt att införskaffa.

Skulle det regna och/eller snöa under byggtiden, se då till att låta allt torka ur ordentligt innan du/ni fortsätter. Några extra månaders byggperiod är bättre än stora problem i ett senare skede, med stora kostnader som följd.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *