Kontrollplan – behövs det?

Enligt plan- och bygglagen ska en kontrollplan tas fram och finnas med under ett byggprojekt som kräver bygglov. Detta gäller för både små och större projekt.

Kontrollplanens omfattning skiljer sig dock åt och antalet punkter samt vad som ska kontrolleras varierar. Varje bygge är unikt varför det krävs att kontrollplanen stämmer överens med vad det aktuella byggprojektet kräver kopplat till den plats som den ska byggas på.

Kontrollplanen kan tas fram av den kontrolansvarige, om sådan behövs i det aktuella fallet, eller av byggherren (den sökande av bygglovet). Byggnadsnämnden kan också ge förslag på kontrollplan, vilken sedan kan godkännas av byggherren och/eller kontrollansvarig.

En kontrollplan ska vara ifylld och inlämnad till byggnadsnämnden för att ett slutbevis ska kunna utfärdas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *