Kan jag bygga det hus jag vill?

Många har en längtan till att kunna bygga sitt drömhus, på en den perfekta platsen och med ett läge som överträffar det mesta. Detta är självklart möjligt men vissa problem kan du dock stöta på längs vägen.

Här kommer några tips på hur du kommer vidare i ditt byggprojekt:

Ta för vana att kolla med kommunen om det du vill bygga eller göra är möjligt på den aktuella fastigheten. Det bästa är att kolla upp detta redan innan du köper den. Ju tidigare du är i processen desto smidigare blir det för dig!

Det som kan vara bra att fråga kommunen om är ifall fastigheten ligger inom planlagt område. Det finns i planen olika bestämmelser som reglerar hur du får bygga. Det kan handla om höjd på byggnad, antal våningar, hur stort man får bygga etc. Ligger fastigheten utanför planlagt område kan det i samband med bygglov ställas krav på att huset ska passa in med omgivande bebyggelse, såsom utseende, material och färg. På landsbygden är det oftast lättare att få bygglov för det man önskar.

Kommer huset att ligga nära vatten kan det komma att krävas strandskyddsdispens, beroende på om huset och/eller tomten hamnar inom strandskyddszonen för den aktella sjön eller vattendraget. Även här är det lämpligt att kolla med kommunen. För att bygga krävs det strandskyddsdispens, något som får sökas separat, innan bygglovsansökan. Det går att läsa mer om strandskyddslagstiftningen i 7:e kapitlet i Miljöbalken. Och funderar du på hur man tar ett screenshot på mac så kika in den här artikeln.

Ju mer du kollar upp innan, desto bättre blir det för dig!

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *